Uspjeh naših sportaša

HSSVW  u svom radu u 2019. godini, posebnu pažnju posvetio je razvoju Wakeboardera Marka Gačića, koji je maksimalno uzvratio sav trud i sredstva uložena u njegov napredak i zaključio  svoju drugu seniorsku sezonu kao 3.rangirani Wakeboarder na svijetu.

To je izuzetno sportsko postignuće za Marka, Savez i RHSavez je izuzetno ponosan na Markov uspjeh i u svom planu i programu za 2020.god., koji su u izradi, namjerava se fokusirati na održavanje Marka u top 5 na svijetu.